Noe personlig:

I år (2001) er det 50 år siden, jeg en søndag i april måned, sto under frelsesflagget - foran plattformen- i Haugesund korps, og ble innvidd til Frelses-soldat. Og i alle år siden har jeg i mitt soldatpass fått våre korpsoffiserers signatur.

Foruten ungdoms og speiderleder, har jeg vært kasserer i korpset, og dessuten har jeg hatt ansvar for korpsets nærradio sendinger ...

I alle disse år har jeg vært enten, horn eller strengemusikant.

De siste 20 år har jeg spilt kontrabass, og spiller for tiden med i følgende to sang og musikk grupper i korpset, nemlig Treffmusikken og Vennemusikken.


Min hustru i 45 år, Margoth Johanne, --vi har rubinbryllup i 2001-- ble soldat i Stord korps, hun har også hatt 50 års jubileum som frelses soldat.


I likhet med meg er hun nå med i Treff-musikken. I flere år var hun henholdsvis Meise, og Ulvunge leder, Hjemmeforbunds sekretær og naturligvis strengemusikant i en årrekke.

 

 


 

 

Strengemusikk / Sangbrigade


 

Dette er det siste foto, som ble tatt av Korpets sin
strengemusikk/sangbrigade

Haugesund sangere ved et besøk
til årskongress i Oslo.Voksne møtebesøkende, både soldater og andre ellers i forsamlingen, spør ofte: hvor er strengemusikken blitt av ? Svært mange savner vår tidligere sang og musikkgruppe, som med sangere og musikk instrumenter, fremførte friske evangeliske sangtekster.

Jeg vet i hvertfall hva som skjedde i vårt korps. Noen fikk det for seg at vi burde følge det engelske mønster med korsang, gjerne tre og fire stemmig,

-for fint skulle det være.

Derved ble strengemusikken nedlagt, og vi hadde plutselig fått en Sangbrigade. En del strengemusikanter gikk over, og andre ble med.

Mange av sangene var fine, og da ungdomsmusikken og hornmusikanter ble trukket med ved spesielle anledninger, var sanggruppen tidvis ganske stor.

Men flere og flere savnet de "gamle og friske strengemusikk sangene" som i alle år hadde vært typisk for Armeen. Etterhvert dabbet innteressen for å synge i kor, og regulære øvelser ble innstilt.

I Haugesund Korps dannet imidlertid "De over 60 gruppen" sin egen strengemussikk, som fikk navnet Treffmusikken, og her er med foruten sangere,- piano, trekkspill, gitarer, mandoliner og kontrabass.

Ifjor, tok dessuten noen av soldatene iniativet til å etablere en ny sang og musikk gruppe, som vi kaller "Vennemusikken", her er med soldater, tilhørige og andre, Som i Treffmusikken har vi flere instrumenter, og vi synger bl.a. flere av "Sang og Klang" sangene, og blir takknemlig og begeistret tatt imot, når vi deltar på de offentlige møtene.

Organisasjonsoppbygging/struktur – demokrati

For noen få år siden etablerte Armeen et strategiutvalg, som skulle utarbeide et grunnlag for fremtidig strategi og planlegging.

I et arbeidsdokument derfra, utarbeidet av strategiutvalget og godkjent av territoriallederen, står der bl.a. under headdingen Organisasjonsoppbygging/struktur:

Frelsesarmeen har instiuert rådsorganer på flere nivåer. Medlemmene av disse organene utpekes av offiserer på det aktuelle nivå. Pr. i dag er funksjonsnivået til Frelsesarmeens rådsorganer svært varierende, for ikke å si lavtfungerende, og ingen har noen form for representativitet, dvs. at noen eller alle medlemmer velges av dem de skal representere. Etter deler av utvalgets oppfatning er denne mangel på representavitet og demokrati en medvirkende faktor til et svekket engasjement og nedgang i tilslutning til armeen. Frelsesarmeen kan ikke uten konsekvenser tilby sine medlemmer en styringsstruktur som til de grader avviker fra det demokrati de samme medlemmer opplever i samfunnet, i bedriften og i andre organisasjoner de er med i. Soldatrepresentantene mener at medbestemmelse og demokratiske organer vil styrke kvaliteten på beslutningsprosessen og skape medansvar og oppslutning om beslutninger som tas og tiltak på alle nivåer i organisasjonen.

Spørsmål: Har du leser, merket noe til mer åpenhet, medbestemmelse og demokrati, overfor de menige soldater, i ditt korps ?

Hvorfor for eksempel ikke begynne med at de ”frie medlemmer” i Korpsrådet, ble valgt ved en avstemming, av korpsets soldater ?
SSD

 

Se på linker for flere FA sider

 

 

Tilbake til startsiden