Småplukk om og ifra Spania

Etter at jeg ble pensjonert, har vi bodd i

Syd Spania, et par måneder om våren og det samme om høsten.

I løpet av denne tiden, har vi hørt en del og

gjort visse erfaringer, --som jeg i de følgende oppsett, har satt ned på trykk.

Bli med til et eventyrland
På slutten av det XIX l århundre, bygget den adelige forretningsmannen Markien av Larios, l seg et fornemt jaktpalé La Sierra Blanca området, noen kilometer innenfor Marbella.

Etter jaktutflukter i denne del av Ronda-fjellene, dro ofte datidens fornemme jaktselskaper seg tilbake til dette paleet, eller lille jaktslott, - som etter hvert har fått navnet El Refugio de Juanar.

l en brosjyre over stedet kunne vi lese at i de første årene hadde Larios-familien en rekke av datidens mest fornemme personer som gjester med bl.a. Alfonso den XIII, som var bestefar til Spaniens nuværende konge.

Etter som tiden og årene gikk, hadde denne praktfulle eiendommen forskjellige eiere, inntil staten i 1965 overtok, og innlemmet eiendommen, som etter vært var blitt utbygget til hotell, - i den statlige Parador-kjeden.

Det ble opplyst at blandt Parado-rens faste og kjente kunder, hadde foruten forskjellige spanske statsråder,Charles de Gaulle i flere perioder bodd på hotellet, hvor han også hadde skrevet en del av sine memoarer.

For ca. 10 år siden ble haciendaen overtatt av en gruppe forretningsfolk og investorer, som bygget ut og moderniserte El Refugio de Juanar, slik at det nå, - etter senere års ytterligere fornyelser og oppgradering, fremstår som et flott landsens hotell med en kjent gourmetrestaurant.

Foranlediget av at vi hadde 40 års bryllupsdag nu i oktober, hadde vi leid bil i noen dager, og booked oss inn på hotellet. Her hadde vi en på alle måter luxus-weekend. Et nydelig værelse og deilig mat i restauranten, genuint spansk miljø og førsteklasses service, l området rundt hotellet var der merkede ruter, hvor vi på velbrukte stier kunne gå turer opp mot de mest fantastiske utsikt-steder. Selv kjørte vi fra Fuengirola over Coin til Ojen, hvorfra det var skiltet til hotellet.

Før vi på mandagen dro hjemover langs strand-autoviaen, la vi turen innom El Cortes Ingles' helt nye kjøpesenter i Puerto Banus. Dette Centro Comercial, er også et sted vi så absolutt kan anbefale å besøke. På hele 32.000 kvadratmeter finnes nemlig det mest komplette supermarked, med et overveldende vareutvalg.

Dette er skrevet som et tips til deg, som ønsker å få noe mer ut av oppholdet på Solkysten.
SSD

La Semana Santa...
- eller påskefeiringen i Spania, kjennetegnes bl.a. av fargerike opptog og prosesjoner, som i stor grad er preget av Kristi lidelseshistorie. Denne hellige uke er utvilsomt den største religiøse høytid i Spania. Fra Palmesøndag middag,- og så hver kveld, og delvis natt, uken gjennom, går prosesjoner ut fra de forskjellige katolske kirker. Sentralt i opptoget er de vakkert dekorerte tronene eller plattformer, som kan | veie flere hundre kilo, og som har tilknytning til den enkelte kirke, og som har tradisjoner mange hundre år tilbake i historien.

Etter de årlig oppussede, og pent pyntede tronene, som ofte har figurer som fremstiller Jesus og Maria, følger representanter for diverse religiøse grupper bærende på kors og lange lys, musikanter og andre lysbærere med høye hetter i forskjellige farver, trukket over hodet.

Forrest i prosesjonen går ofte et par politimenn, etterfulgt av en seremonimester, og flere senoritas kledd i sorte silkekjoler og med høy hodepynt. Akkompagnert av trommeslag og klagesanger, vagger bærerne fremover, og på signal fra seremonimesteren, tar opptoget ofte pauser slik at bærerne får hvile seg. Hver by og hver enkelt kirke har sine tradisjoner. Men de har det felles, at ved et på forhånd bekjentgjort tidspunkt bæres disse rikt dekorerte og blomstersmykkede troner, med etterfølgende opptog,- ut fra kirken og gjennom nabolagets mange og ofte smale gater,- mellom de hvitkalkede hus som er stemningsfullt opplyst av pasjonsstearinlys i åpne vinduer.

Selv om disse latinske prosesjoner kan virke fremmede på oss nordboere, så er de med og minner oss på, og delvis visualiserer,- først inntoget i Jerusalem på Palmesøndag, og senere i uken Korset og Golgata. Og det uvante til tross, selv atmosfæren rundt disse prosesjoner er, ihvertfall for meg, en ekstra påminnelse om Ham som er kongenes konge og syndernes venn,- at det ved Hans forsoning på korset er blitt muliggjort frelse for de som tar imot, som bekjenner og som blir i troen.
SSD

Få en meningsfylt pensjonisttilværelse
Ved i god tid på forhånd å planlegge skikkelig sine år som pensjonist, vil flere av oss få betydelig mer ut av de gyldne år med så mange muligheter, som ligger foran oss etter at vi slutter som yrkesaktiv. Etter en offentlig statistikk vil en mannlig 65 åring med gjennomsnittlig god helse, statistisk ha 13 gode år foran seg, men en kvinne vil, etter den samme statistikk, kunne regne med 16 år. Dette er en helt ny periode i vårt liv, som vi må sørge for å få mest mulig ut av. Noen fortsetter muligens i en deltidsjobb, andre går som besteforeldre inn for å ta seg av barnebarn, og atter andre har hobbyer og interesser som en nå får tid til å pleie og utvikle, mens andre igjen benytter disse årene til å reise, eller f.eks. å bosette seg helt eller delvis i et middelhavsland.

Men det viktige er at du gjør noe. Sitt ikke passiv og vent på at andre skal foreslå noe for deg. Gjør egne forberedelser, - og Carpe diem, bruk tiden. Realiser dine gamle drømmer, ta igjen det du ikke har hatt tid til tidligere.
Begynn på nytt. Eksponer dine latente evner og lyster. Skap egne muligheter, - for nå ligger fremtiden foran deg. Meld deg f.eks. på kurser, delta I turer, og om du er praktisk eller fingernem, hvorfor ikke begynne å lage ting til utlodninger eller julemesser? Ta mer aktiv del i menigheten eller kirken, vær med I besøkstjeneste, hjelp til med barne- og ungdomsarbeide, eller annet som du føler et kall eller dragning mot. Bruk disse frie mulighetenes år til å få en meningsfylt tilværelse, og gjerne til å bli en oppmuntring og velsignelse for andre. Grip dagen. Husk at idag begynner resten af ditt liv.
SSD

Om du blir syk i Spania
Ingen kjenner dagen i morgen. Sykdom eller forverring av gamle plager kommer plutselig, også når du oppholder deg i solens Spania.

l «På talefot» sitt høstnummer, uttaler lege Jens Næsgård seg positivt om de private spanske sykehusene, og der er liten tvil om at legene på disse er velutdannet, har god erfaring og høy standard.

Men hva med sykepleiernes innstilling og rutiner? Hva vi her skriver er subjektivt og generelt. Noen av våre lesere vil sikkert ha et annet erfaringsmateriale. Etter å ha hørt ganske mange sykdoms- eller rettere sykehushistorier, vil jeg foreslå at enslige som bor alene i Spania, bør avtale med andre i samme situasjon. Ved en innlegelse følger avtalevennen opp, passer på at alt stell fungerer, evnt. selv flytter inn på rommet, slik at vedkommende er for hånden og kan se etter pasienten. Dette er nemlig opplegget ved flere av sykehusene i Spania at en eller flere av familiemedlemmene flytter inn på samme rom som den syke.

Dette systemet har så resultert i at pleierne ser mer sjeldent inn til de pasientene, og er generelt mindre behjelpelig med f.eks. å «mate en pasient», hvis det er nødvendig, enn hva tilfellet er på norske sykehus. l mange tilfeller vil det her foreslåtte være unødvendig, men etterleves dette råd, ville mange av de sykehus-historiene vi har hørt om, vært unngått.

l førnevnte intervju sier også dr. Næsgård at ved en akutt sykdom er det for sent å vurdere hvilket sykehus en ønsker å bli innlagt på. l den anledning kan vi opplyse at ihvertfall sykehusene Santa Elena i Torremolinos og Virgin De la Salud i Benalmadena Costa mer enn gjerne gir en omvisning og svarer på spørsmål ved henvendelse i resepsjonen. Så om du lik redaktøren noen ganger tar sorgene på forskudd, eller liker å være forberedt på mulige eventualiteter, så ønsker jeg lykke til.
SSD

Integrering
Utkastet til denne leder skrev jeg mens jeg satt på en av fortauskafeene langs Paseoen, etter at vi hadde vært på et arrangement i det ekumeniske senteret Lux Mundi. Det er viktig å ta vare på vår egenart, og det er uten videre klart at som nordmenn i Spania bør vi slutte aktivt opp om norske institusjoner på Kysten, som Den norske kirke, Norsk forening og Nordmannsforbundet.

Men samtidig bør vi passe oss så vi ikke hele tiden lever i en norsk eller skandinavisk ghetto. Jeg tror det er viktig at vi i en viss grad lar oss integrere, at vi lever med i den spanske hverdagen de månedene av året som vi bor her ved Spanias reviera.

Å gå på kurs og lære seg spansk er naturligvis det ideelle, men vi som ikke har ork til det, plukker nødvendigvis opp en del gloser og fraser som vi bør ta vare på. Skriv gjerne ned ord du har lært, så husker du de bedre til neste gang. Og etterhvert blir vi kanskje istand til å føre enkle samtaler,- forstå overskriftene i Sur og introduseringen av fjernsynsprogram.

Det var om språket, men er du oppmerksom på de ofte meget interessante utstillinger som arrangeres i Casa de la Cultura i Fuengirola, og de flotte konsertene i Miguel de Cervantes-teateret i Målaga?

Skal dere gå på restaurant, så hvorfor kun trå dørene ned på de norske eller skandinaviske, når det langs hele kysten finns genuine spanske spisesteder med varierte menyer, rimelige priser, og ofte et herlig spansk miljø og en ekte spansk atmosfære?

Og hvorfor ikke forsøke å bli kjent med din spanske nabo? Om det lykkes, vil du få innblikk i spansk hverdagsliv og få se en helt annen og ny side av land og folk.

Og for all del, bli med på turer og utflukter. Både utenlandskontoret i Mijas, Spansk Nordiska selskapet o.a. arrangerer regelmessige turer til specielle og karakteristiske steder, serverdigheter, kulturminner, nasjonalparker, naturområder osv. osv.

Etter min overbevisning vil vi få langt mere ut av vårt Syden-opphold om vi ikke isolerer oss og kun omgåes landsmenn, men derimot tar del i livet omkring oss og går på oppdagerferd i den spanske kultur og fantastiske natur,- fra Middelhavets strand, via frodige dalfører og vekslende landskap, opp mot det snedekte Sierra Nevada.

Tilbake til startsiden