På de følgende sider, har jeg skannet inn noen innlegg eller oppsett, som jeg tidligere har skrevet til magasinet
"På talefot".

Disse småstykker er uttrykk for hva jeg står for, og mener om de forskjellige saker og emner!!!Alt jordisk er forgjengelig
En av de siste gangene vi reiste fra Spania til Norge, valgte vi å reise med tog. Første etappe var fra Malaga til Madrid, - og her fikk vi fra kupé-vinduet se et helt annerledes og mer variert Spania enn det fruktbare Andalucia.
Vi var tre dager i landets hovedstad, og benyttet da tiden og anledningen til å bese byens mange serverdigheter og historiske minnesmerker. Derfra tok vi nattoget "La Palombe Bleue" til Paris, med ytterligere fire dagers stopp før vi reiste videre til Essen og Køln, hvor vi bodde en liten uke hos noen salvasjonistvenner. Under dette besøket hadde vi bl.a. en rundtur i gamle Essen, og det er en episode derifra som har foranlediget dette oppsett.
På skolen leste og hørte jeg om Krupp-industriene. Under siste verdenskrig var Baron Alfred Krupp sjef for Krupp-verkenes våpenproduksjon og samtidig Hitlers rustningsminister. I norske aviser etter krigen kunne vi lese at denne siste Krupp-baronen ble dømt som krigsforbryter i 1948. Fabrikkbygningene og gruvene ble ekspropiert og nedbygget, og det som var igjen av jernverker og kjempefabrikker som hadde produsert kanoner, tanks og andre tunge våpen, ble omdannet til en stiftelse.
Mens vi kjørte rundt i Essen, viste vår vert oss de tidligere fabrikk-områdene, hvor der nå, som en protest mot krigens gru og ødeleggelser, var anlagt offentlige parkanlegg.
Imidlertid var Krupp-familiens chateau, deres slotts-eiendom i utkanten av byen, omgjort til et museum som var åpnet for publikum.
Denne Krupp-familien hadde vært eventyrlig rike, og sto på et meget høyt sosialt nivå. Den mest kjente baronen, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1870 -1950), kjørte f.eks. alltid rundt i sin egen luksuriøse jernbanevogn, når han skulle på besøk til de europeiske kongehus og statsmenn.
Deres tidligere så luksuriøse bolig som vi besøkte, inneholdt fortsatt finansfyrstens møbler, skulpturer og malerisamling, I en av de mange salene så vi et kjempestort maleri av hele familien, malt en gang i 30 årene. Og her begynner poenget mitt. Denne familien representerte nemlig noe av det fornemste og mektigste på jorden. De var umåtelig rike, hadde stor makt og innflytelse. Men det ble få barn i denne familien, og Alfred Krupp, som slapp ut av fengslet i 1951, døde barnløs. Unntatt meget fjerne slektninger, var hele Krupp-familien nå dødd ut, og det meste av deres livsverk var rasert, nedpløyd og omgjort til parker og hageanlegg.
Altså et demonstrativt og eklatant bevis på den jordiske forgjengelighet. Vi kan samle oss jordisk gods og være tilsynelatende vellykkede. Noen gjør svært mye av seg - de plasker kraftig i den lokale dammen. Men når det kommer til stykket, så er rikdom, makt og myndighet ingen ting verdt.
En gang vil det kun bli spørsmål om hvordan ditt og mitt forhold har vært til Han som gav sitt eget liv for oss, slik at vi kunne bli frelst. Da blir det også et spørsmål om hvordan vi har forvaltet vårt pund, våre evner og anledninger.
Lina Sandel skriver i en sang: Gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt. Mens det ennå er tid, utstrø flittig din sæd, så din gjerning kan modnes i fred. Og vær glad du får gå med det ringeste bud, og at selv han all hjelp vil deg gi. Å hva fryd om en dag, Jesus sier til deg: Hva du gjorde, gjorde du mot meg!
La oss aldri glemme proporsjonene i livet.
Det er en ting som er viktig, nemlig å ta imot frelsen og leve vårt liv i samsvar med Guds vilje for vår livsvandring.
(Angående vår reisemåte fra Spania, så tok vi toget videre fra Ruhr-området til København, hvor vi etter ytterligere noen dagers stopp, reiste med "Danskebåten" til Oslo, og fly videre til Haugesund.)
SSD

Benytt tiden
En ting er likt fordelt her i verden, nemlig døgnets timer. En kong Salamo eller- for den slags skyld Jørgen hattemaker, eller deg og meg, - vi har like meget tid til disposisjon. Forskjellen er hvordan vi benytter tiden, hva vi får ut av døgnets minutter og timer.

l utgangspunktet delte Gud opp tiden i dag og natt. Han ordnet med sol-måne og tidevann. Men det er opp til oss å bruke tiden, uten å kunne legge til noe eller å trekke noe ifra.
Samme hvor meget vi ser frem til en spesiell dato, eller gruer oss for noe som skal skje på en bestemt tid, så må vi bare vente til tiden er der.

Men i mellomtiden kan vi fylle opp timene med viktige eller mer uvesentlige gjøremål. Noen av oss går på arbeid og skole, mens flertallet av de som leser dette kirkebladet, utvilsomt har mye tid til fri disposisjon.

La oss stille spørsmålet: Hva er viktig, og hva er unødvendig tidsfordriv?
Er det noen som behøver min hjelp, er det noe jeg har forsømt, noe jeg kan gjøre godt igjen?
Om du er i ungdoms- eller i reparasjonsalderen, ta din disponible tid opp til vurdering. Kanskje kommer du til at noe må forandres i ditt liv, noe må omprioriteres. Husk at resten av ditt liv begynner idag.

Blir du kun god
Blir du kun god. blir all ting godt, het det engang Forhold og relasjoner mennesker imellom er ofte meget følsomme og sensitive Det er greit nok å ha et allright forhold til personer vi sjelden treffer og har lite med å gjøre.
Vår overbærenhet og den kjærlige tålmodighet blir derimot satt på prove overfor dem vi omgåes til daglig; Familie. venner, naboer, arbeidskamerater og evnt. styre- eller utvalgskollegaer.

Det er som å kjøre bil. Det er bare mulig å kollidere med dem som kjører i den samme gaten, eller på samme vei; som oss selv; -vi kolliderer aldri med biler som kjører en annen vei.

Slik er det også med kjøreturen gjennom livet
Det er såre enkelt å ha et godt forhold til mennesker som vi bare treffer sporadisk. Det er langt vanskeligere å ha et balansert, åpent, varmt, nært og fortrolig forhold til alle de 'umuligusser og bortimot kverulanter", som vi må omgås regelmessig.

Mange forsøker å rømme fra den slags personlig turbulens, og ofte selvforskylte vansker, -fra folk som ikke forstår oss-. Noen skifter arbeidsted, andre springer over til en annen menighet eller kirke, og dessverre er det alt for mange som bryter opp et ekteskap fordi en ikke selv er villig til å jenke seg. eller tror at gresset er grønnere på den andre siden av gjerdet.

Men det nytter neppe. Nissen følger med på lasset. Vanskeligheter hører livet til. Det er utfordinger som vi må løse. Istedet for å legge skylden på andre, burde vi kanskje gå i oss selv, og spørre om det muligens er jeg selv som er skyld i de mange personlige kalamiteter og uoverenstemmelser, -altså begynne å bli en hverdagskristen.

Let etter de gode sider hos dine medvandrere. Vedgå egne feil, og gjør ditt for at de personlige relasjoner og forhold på arbeidsted, innen familie og blandt venner, i kameratflokken, i menighet og i styresammenheng, blir god, åpen, positiv og kristelig

Gå inn for at du selv blir en enklere person å forholde seg til, vis ydmykhet, overbærenhet og forståelse.

Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen.

Matt. 5.16.

Det er ditt valg
Har vi en 1.000 pesetas-seddel, så kan vi bruke den til omtrent hva vi ønsker, men vi kan bare kjøpe for samme seddelen en gang.

Slik er det også med våre liv, mitt og ditt. Vi kan bruke livet vårt akkurat slik som vi selv måtte ønske det. Men vi må foreta et veivalg. Deretter kan vi innenfor visse lovgitte rammer ta selvstendige avgjørelser og gjøre disposisjoner som bestemmer vår egen lagnad og situasjon.

Noen ganger får vi spørsmålet: Hva ønsker du egentlig å bruke livet ditt til? Det er sagt at resten av ditt liv begynner idag, eller at fremtiden har nettopp begynt. En annen har uttalt at livets karusell byr oss bare en tur. Når den er over, kan man ikke, som på et tivoli, kjøpe billett til en ny runde og håpe på at den skal by på enda bedre og mer spennende opplevelser.

Den svenske trubaduren og evangelisten Lapp-Lisas mest kjente sang må vel være denne: Har du enn din barnetro. Du engang i hjemmets bo foldet dine hender og enfoldig ba: Gud som har oss små så kjær, se til meg som liten er. Og din mor hun lyttet til så hjerteglad. Barnetro, barnetro, til himmelen du er en gyllen bro.

Og som det står videre i det siste verset: Du blir lykkelig som før, om du åpner hjertets dør. Barnetroens dyre skatt blir atter din. Vegen hjem den var så lang, og du gråt så mang en gang når du mintes hjemmets lune trygge vrå.

Og som jeg skrev foran, resten av ditt liv begynner idag, og husk på at livets karusell kan du ikke hoppe av. Du får heller ikke noen ny tur senere. Derfor! Ta idag en avgjørelse om hva du ønsker å bruke resten av livet ditt til, og hvordan du vil forholde deg til Gud og evigheten.
SSD

Senioralderen
Flere av oss i senioralderen har pådratt oss en eller annen sykdom eller plage. Og lykkelige kan vi være som har gode leger og sykehustilbud, både i Norge og her i Spania - ihvert-fall om vi har vært forutseende og tegnet en skikkelig sykeforsikring.

Men tro ikke at medisineren alene kan hjelpe oss. Ofte kommer helbredelse innenfra. Vår vilje, vårt håp og vår positive innstilling er ofte en aktiv og vesentlig faktor.

Å håpe, vil si at vi har tro på at vi vil bli friske, og at vi derfor arbeider aktivt med oss selv.

Blir vi derimot apatiske, gir opp, mister livslysten, så vil dette utvilsomt forsterke sykdomsbildet.

Det er videre en kjennsgjerning at desto større innflytelse en pasient får over sin situasjon, jo bedre klarer vi oss.

Godta ikke runde og generelle utsagn fra din lege. Still spørsmål og krav, påvirk din egen situasjon, vær pågående med spørsmål om der finnes alternative medisiner og behandlingsmetoder.

Husk på at kropp, sjel og psyke utgjør en helhet. Det er nemlig et faktum at psykisk stress svekker imunforsvaret. Vi blir snarere friske om vi får en følelsesmessig støtte fra familie og venner.

Om vi mister lysten til å leve, nytter det sjelden med medisiner og behandling, eller sagt på en annen måte - når sjelen sørger og mangler håp, da går det ofte den gale veien.

Så langt om de menneskelige ressurser. Uansett sykdom, alvorlig eller bare plagsom. Den store legen, Kongenes Konge og Herlighetens Herre, Han som vekket opp den unge mannen i Nain, helbredet spedalske, gjorde frisk tjeneren til offiseren i Kapernaum og svigermor til Peter, han er den samme i dag.

Gud gjør under i dag som før. Om du har tro, så be til Gud. Hvis det er Hans vilje, om det er i overensstemmelse med hans plan for ditt liv, så vil også du bli frisk.

Der hvor alt ser håpløst ut, kan Gud gripe inn.

- - «Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himlens høye saler hans øye følger meg».

Hver dag er en sjelden gave
Frelsesarmé-offiseren Mads Nielsen har skrevet sangen: hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet. Hver dag er på ny en nåde, som stiger fra himmelen ned.

Hver dag er igjen et ansvar, et stort og alvorlig krav. Hver aften står hvite stjerner og spør deg om hva du ga.

Hvordan har denne dagen vært for deg og meg? Har vi fylt den med noe positivt, har vi gledet et medmenneske, har vi gitt en hjelpende hånd til noen som behøvde hjelp, har vi vist et kristent sinnelag? Og som sangeren skrev: Har vi benyttet oss av dagens muligheter og anledninger??

Mange av våre lesere er pensjonister, ihvertfall seniorer, og for noens vedkommende lever vi på overtid - derfor foreslår jeg at du etterlever mottoet «Carpe Diem», Grip dagen! Grip anledningen! Gled deg over øyeblikket. Gi uttrykk for dine gode følelser. Vi vet ikke om hvem av oss som igjen får se solen gå ned, eller stå opp.

Lina Sandel! skrev verset: Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, og se slett ikke på at så ringe og lite det er. Gjør det lille du kan, legg ditt hjerte i alt, og la for Herren det kun være gjort.

Om du føler deg skrøpelig, redusert og utbrent, så vær sikker på at noen har bruk for deg likevel. Ta f.eks. en telefonsamtale til en som er alene og ensom - det vil oppmuntre vedkommende og du vil få en glede selv. Kanskje er det noen som venter på et brev fra deg - eller om du har noe uoppgjort med en eller annen. Grip dagen! Utsett ikke lenger hva du er minnet om å gjøre.

Hver kristen kan være en sjelevin-ner. Er det noen du skulle ha gitt en hilsen eller minnet om et bibelvers? I Matteus 25, 40 står det: Hva dere gjorde mot en av mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.

I et forsøk på å inspirere eller oppmuntre noen, vil jeg til slutt sitere følgende visdomsord:

Dagen i dag er en merkelig dag. Den er din. Dagen i går slapp deg ut av hendene, og dagen i morgen har du ikke noe løfte på. Men dagen i dag har du, og den kan du fylle med hva du vil, så derfor benytt deg av det.

I dag kan du glede og hjelpe en medvandrer, i dag kan du leve slik at noen i kveld takker Gud for at du er til. Dagen i dag er full av muligheter -og denne dagen er din!

Gyldne minner
I dag er det ikke populært å si "gamle mennesker". Vi er bare blitt litt eldre, er det mange som sier. Og utvilsomt er det riktig at vi ikke er eldre enn vi føler oss selv, og jeg for min del forstår godt damen som sa hun var 73 år ung.

Men likevel synes jeg nå jeg tenker du er kommet i den alderen at andre reiser seg på bussen for at du skal få sitte, og du ikke har noe handicap forøvrig, - ja da er du begynt å bli gammel. Da lever du statistisk på overtid.

Er du kommet i den alderen, har du utvilsomt mange gyldne minner å se tilbake på. Du har stor livserfaring, åndsverdier og tilegnet kunnskap. La ikke denne skattkiste gå tapt for den unge generasjon: Barn, barnebarn, onkel-/tanteunger eller andre. Skolene svikter mer og mer. En liten gutt som jeg er fadder til, går i en barnehave som er helt sekularisert. Det bes ikke bordbønn engang, og de sangene barna lærer er fullstendig tøvete.

Så når barnebarnet ditt sier: "Fortell mer bestemor", så anbefales du å kutte hva du ellers hadde tenkt deg å gjøre, og øse av dine minner og din erfaring.

Som fadder, bestefar, bestemor, eller den kjekke gamle i nabohuset: Gi videre noe av evighetsverdi. Fortell de åpne og mottagelige små om bibelens fortellinger, om egne livserfaringer, om hvordan det var da du var liten, om avdøde familiemedlemmer eller slektninger som har betydd- eller utført noe spesielt.

Gå inn for å føre videre dine erfaringer, ditt verdisyn og din dannelse, til dem som vil høre på deg.

Men først av alt, der skolen svikter og foreldrene kanskje har det for travelt: Pek ut den rette veien for barnet og ungdommen. Fortell om barnevennen Jesus og lær de små "Jesus-sanger", bordvers og aftenbønn.
SSD

Hva gjør vi med tiden ?
Tiden går, sier vi noen ganger, og ser oss kanskje tilbake.

I et helt yrkesliv var jeg ansatt i et selskap som hadde prefixet: Tiden går, Gjensidige består. Selv foretrekker jeg å si at tiden kommer. Mulighetene ligger foran oss. Gamle tiders velsignelser - som vi synger i et kor - og tidligere gjerninger og mulige bragder - alt dette er historie. La oss heller se fremover mot dagen og årets muligheter.

- Hva kan du og jeg gjøre -hvilke oppgaver kan vi gå inn i? Vær åpen for mulighetene, og villig til å bli brukt. Alle har vi visse forutsetninger, så vi må ikke la anledningene gå ifra oss.

Løp tiden i møte, istedet for å vente på at den kommer til oss. Og husk at ingenting kan reverseres, aller minst misbrukt tid. For mange er de forspilte mulighetene deres store tragedie.

La oss regne dagene, månedene og forhåpentligvis år som ligger foran som en kostbar gave. Det er nye muligheter, gitt oss av Gud.

Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet, lærer Bibelen oss (Salme 92). Alle må vi en dag stige av tiden for å gå over i evigheten - til frelse eller fortapelse.

- Står du ledig på torget? Kirken vår her på Solkysten har bruk for din tid og dine tjenester. Men viktigst av alt er at du i tide velger rett. «To veier ligger foran deg, på en må du gå» -synger vi i en sang. Så mens du har tid, si ja til å bli en Jesus etterfølger. Troen på Jesus sikrer oss et levende håp for tid og evighet. Troen på Jesus gir livet og tiden mening og innhold.

Pass på deg selv
Det er meget vi selv kan gjøre for å forebygge sykdom, utilpasshet, utbrenthet osv., såvel som å påvirke eller medvirke til en snarere helbred etter en sykdom eller vanskelig periode.

Noe av det viktigste er å sørge for en riktig søvnbalanse. Skikkelig elter tilstrekkelig søvn på den riktige tid av døgnet er et godt forebyggende middel mot mange sykdommer. Så om du er -.nettopp har vært syk, eller er rekonvalesent, bør du i hvert fall sørge for å få nok søvn.

Søvn er hviletilstanden hvor kontakten mellom bevissthet og omverdenen i stor utstrekning er brutt. Under søvnen får kroppens vev og organer anledning til hvile og avslapping.
For et godt velbefinnende er det like viktig å sove som å spise. En god natts søvn hjelper til å lade opp batteriene, den styrker motstandskraften mot sykdom og forsterker livskvaliteten.
Liksom kroppen gir signaler når den trenger mat og drikke, så får vi også tegn når vi behøver søvn. Mange sitter oppe til langt over midnatt, ofte med noe som må bli ferdig, men like ofte i såkalt godt selskap går praten inn i de små timer. Selv våger jeg den påstand at vi alle ville hatt godt av å gå hjem litt tidligere. La oss være lydhøre for kroppens signaler. Føler du deg trett, begynner å gjespe, øynene blir smalere,- så gjør det eneste fornuftige: Gå og legg deg!

Derfor: Når den indre søvnklokken ringer, bør vi bruke fornuft og gjøre oss klar for natten. Det er mye sunnere å stå tidlig opp, og således få noe ut av dagen. Hva du ønsket å få gjort i en sen nattetime, får du utvilsomt gjort på kortere tid i en morgentime.

Problem og tankekors løser vi best i våken tilstand, så før du legger hodet på puten, bør du legge alle dagens proble mer ifra deg på nattbordet, be din aftenbønn, og sov godt!
SSD

Som seniorer...
Som seniorer, alders- eller uforepensjonister, ja selv om noen av oss lever på overtid, har vi en masse fortid og en mengde erfaring. Men de fleste av oss har også en fremtid. Ja. vi er egentlig en ressurs. Levealderen blir stadig høyere, og nye medisiner lindrer plager som tidligere var helt nedbrytende.

Disse "Gyldne år" bør brukes til noe fornuftig. Vi må forme vår egen tid og tilværelse. Har vi barn og barnebarn eller venner, så må vi la oss bruke, men for all del ikke misbruke Nå har vi tid. For mange av oss har tiden vært mangelvare i et travelt yrkesliv. Vi har nå tid til ettertanke, til å gjøre hva vi alltid har hatt lyst til,. til å ta oss av oss selv, men også til å være noe for andre. Tiden er en gave som vi må forvalte rett.

I apostlenes gjerninger leser vi om levitten Josef fra Kypros, som fikk tilnavnet Barnabas. Om ham står det at han tok seg av den nyomvendte Saulus. Han var mannen som oppmuntret og hjalp til med de mange praktiske ting, samtidig som han vitnet både for sin egen familie, og når han var med Paulus på hans misjonsreiser.

Barn og unge som vokser opp idag lever i en ulvetid. Færre og færre går til søndagsskole, og på skolen blir kristendomsundervisningen vinklet mot en generell livssynsundervisning. Kristne ungdomsforeninger er dårlig besøkt. Verdsliggjøring og utvanning av de kristne moralbegreper er vanlig i mange miljøer. Så her kan vi som beste- eller oldeforeldre gjøre en nyttig og viktig innsats ved å fortelle om Jesus og peke på den rette veien.

Dessuten finnes det mange ensomme rundt oss. mennesker med liten kontakt med andre, -uten noe sosialt nettverk. Hva med et besøk, en telefonsamtale, å tilby en tjeneste, -være medmenneske?

Vi som er oppegående i dobbel forstand, bør benytte vårt pund, vår ressurs forstandig, slik at vi kan bli til velsignelse for noen, det være seg egen familie, venner, naboer, eller en som er isolert og ensom.

—Gjør det lille du kan, og se slett ikke på at så ringe og lite det er. Gjør det lille du kam. Legg ditt hjerte i alt. La for Herren det kun være gjort. Å hva fryd, om en dag Jesus sier til deg: "Hva du gjorde, du gjorde mot meg!—".

Ved eiendomskjøp i Spania
Har du planer om å anskaffe deg egen leilighet eller villa, eventuelt skifte bolig, så er det en rekke forhold du må være spesielt oppmerksom på. Noe er generelt, og følgende punkter bør du imidlertid være nøye med.

Ofte er der imidlertid spesielle problemer tilknyttet det enkelte objekt. En god grunnregel er derfor at du i utgangspunktet er forsiktig og skeptisk. Stol ikke ubetinget på alt som blir fortalt deg, men bruk ditt «norske bondevett», foruten at du bør la en frittstående advokat eller gestor/assessor eller abogabo, sjekke og deretter ordne med alle dokumenter og papirer, som vedrører handelen og overtakelsen av eiendommen.

Dette er spesielt viktig i de tilfeller, hvor du ikke har personlig kjennskap til, og således ikke full tillit til megleren, som forestår salget. Følgelig er det sjeldent lurt å overlate til selgeren, - eller om det er en ukjent og kanskje fremmedspråklig megler - som har leiligheten eller villaen for salg, - å la denne ordne de forskjellige formaliteter.

Hyggelige uttalelser om at dette skal vi ordne for deg gratis, da det blir alt for dyrt å blande inn en spansk advokat, bør du ta med minst to klyper salt.

Har du råd til å anskaffe deg noe eget i Syden, så bør du også være villig til å betale det nødvendige, for å unngå fremtidige problemer. Det er naturligvis umulig i en liten artikkel, å liste opp alle pittfalls, men vær ihvert-fall spesielt våken og oppmerksom på følgende: • Få besørget undersøkt på registrerings-kontoret at eiendommen er korrekt registrert på den angjeldende selgers navn, at der ikke er verken heftelser eller registrerte krav om ubetalte skatter eller avgifter.

• Be om å få se kvittering på at den siste contribucion urbana, eller Impuesto sobre bienes inmuebles er betalt, og hvis det f.eks. er en nybygd villa, så må du få fremvist de-claracion de obra nueva, for å forvisse deg om at villaen er lovlig bygget.

• Sørg selv for, å få opprettet en konvertible pesetas konto, som du overfører kjøpesummen til, og instruer banken om å overføre pengene direkte til selger. Vær spesielt nøye med at din spanske bank noterer på den konvertible kontoen at utbetalingen gjelder kjøp av bolig.

• Overfør aldri restbetalingen før escritura foreligger i ditt navn, og husk videre på at når dere skal til notaren for å fylle ut dokumenter vedr. h.h.v. eiendomsoverdragelsen og det spanske testamentet, så ta med deg en uhildet spansk-kyndig person, slik at du ikke blir forledet til å signere på papirer, som kan ha en for deg ugunstig formulering eller et sjenerende hefte.

• Skriv i det hele tatt aldri under på noe med spansk tekst, - før du har lest igjennom en norsk oversettelse.

• Og til slutt. Før du underskriver noen bindende kontrakt om eiendomskjøp, så bør du sørge for å innhente nøyaktige opplysninger om hvilke registrerings- og honorar-utgifter som du må betale før du får skjøtet.
Likeledes hva som vil påløpe av utgifter til bl.a. strøm, gass og vanntilkobling/kontrakter. Og kanskje viktigst av alt; hvilke løpende årlige utgifter vil du få.
Foruten strøm, vann, gass og telefon, som betales etter forbruk, må du nemlig også betale spansk eiendomsskatt, formuesskatt og inntektsskatt av leilighetens utleie-mulighet.
Honorar til lovbestemt skatterepresentant, muligens comunidad-avgift, og i alle tilfeller må du betale den kommunale renovasjonsavgift. Har du bil, må veiavgift betales.

I det hele tatt, så påløper der årlig, - om du benytter din spanske bolig meget eller lite, - en rekke faste utgifter, som du må ta med i beregningen, - før du bestemmer deg for eiendomskjøpet.

PS! Etter at dette ble skrevet, er der endret navn på, og trukket sammen et par avgifter som må betales. Likeledes er pesetas kontoene under omlegging. Men dette endrer ikke på realiteten i artikkelen.
SSD

Vær utålmodig medmenneske
Vær utålmodig medmenneske. Godta ikke ubetinget tingenes tilstand. Aksepter ikke at andre mennesker legger premissene for din situasjon og livsmønster. Gå ikke den minste motstands vei, men sett deg nye mål i livet -påvirk selv din hverdag. Husk at i dag begynner resten av ditt liv.

Om du er i din beste alder, om du er pensjonert, eller om du strir med sykdom? Stå allikevel fortsatt på, gi ikke etter for sløvhet og likegyldighetens ånd.
Vi mennesker har alt for ofte en tendens til å godta en situasjon slik som den er - det være seg i privatlivet såvel som i menighet og kirke.

Mange av oss er nok altfor smålåtne i våre krav til oss selv og andre. Vi tenker for smått, vi er fornøyd med for lite og vi aksepterer uten videre tingenes til stand uten å bli tilstrekkelig urolig overfor en kanskje tiltagende stagnasjon. Vi har glemt å strekke oss, å ville noe mere, se noen flere resultater.

En vis mann har sagt: Sikt etter stjernene, så når du kanskje tretoppene, men om vi tar mål f.eks. midt på treet, og aksepterer det nivå som vi etterhvert kommer på, ja, da ender vi med å fortsette resten av vårt liv som en grånet kopi.

William Carrey, den store india-misjonæren, hadde som en devise eller et valgspråk: «Våg store ting for Gud, og vent store ting av Gud.» La oss ikke bli altfor «alminnelige», for enkle, for hverdagslige, hverken privat, i familien eller i vårt engasjement der vi er gitt oppgaver. Resigner ikke, men sørg for at lyset på nytt kan få skinne på din hverdag.

Og hva med vårt kristenliv - hvordan er vår åndelige temperatur? Kan det tenkes at sløvhetens ånd begynner å senke seg over vårt liv? I så fall, gjør noe med det. Husk hva der står i Johannes åp. 3.16 om å bli lunken. La vekkelsens ånd få blåse igjennom og ruske opp. La oss be om at fornyelsens kraft må gjennomstrømme oss.

Hva så med menigheten vår hjemme, eller kirken her på Solkysten? Skal vi bare uten videre godta at det kun er en mindre del av den norske kolonien på kysten som møter frem til våre gudstjenester???
Nei, la oss gjøre noe med det. La oss be om, og arbeide for, at Den norske kirken på Solkysten skal være en levende kirke, et kraftsenter og inspirasjonskilde for såvel fastboende som sesongbesøkende og turister. La oss bli hellig utålmodig. La oss be om vekkelse og fornyelse. Må gudstjenester og samvær i Den norske kirke i Fuengirola bli høydepunkter i vårt opphold på Costa del Sol.

Ja, hvorfor skal det ikke bli slik at å være med om gudstjenester og delta i virksomheten til den lutherske kirke på Solkysten, skal være en ekstra god grunn til, og et insitament for, at nordmenn skal legge sin ferietur, eller lang-tidsferie, til Spanias Solkyst?

Klippede Smil i hverdagen
Prest og missiolog Sigmund Aarvik på Karmøy fikk i fjor høst besøk av et eldre ektepar på h.h.v. 92 og 93 år. Det var i forbindelse med mekling, siden disse to oldeforeldre hadde tenkt å skille seg.
> På sin egen måte hilste presten de med «Godt mot», og spurte om de tross alt ikke kunne tenke seg å holde sammen enda en stund? Det minker nå på årene for dere, også!
Ja, det er akkurat det sa gamlefar, men dette har me tenkt på i mange år, men hadde bare ikke lyst å gjøre det så lenge barna levde.

• •

På Stavanger-kanten var det en «siddis» som var havnet innenfor murene. Han fikk en dag besøk av fruen sin, men hun lot til å ha det veldig travelt.
- Hva er det du har det så travelt med, sier mannen?
- Jo, du skjønner det at eg må hjem å hjelpe nå mor. Hu har invitert heile juryen hjem te middag...!

• •

To svensker møttes på en bar i Marbella.
- Jeg har råd til å nyte tilværelse her, sa den ene. Dette takket være en nedbrent stor låve som var virkelig godt forsikret.
- Samme her, sier den andre, en haglstorm tok hele kornavlingen min.
Lenge var det stille, men så spurte den første: Hvordan fikk du til dette med haglstormen?

• •

- Hvordan gikk det med jobben du søkte på?
- Med alle dine eksamener burde vel du ligge meget godt an.
-Ja, det trodde jeg også, men personalsjefen jeg var til samtale med sa nærmest rett ut at det er greit nok med eksamener, men for å få jobb her i firmaet må en kunne noe også.

• •

Så var det fruen som gikk til lege og beklaget seg over sin mann.
- Doktor, det må være noe alvorlig i veien med Jens. Jeg kan snakke til han i timesvis uten at han svarer meg med et eneste ord.
- Å, nei frue, det er nok ingen sykdom, det er et talent.

• •

En kar fra strandalandet hadde lyst på en Syden-tur og reiste derfor til Stavanger og forespurte på et reisebyrå:
- Ka koste ein flytur til Costa del Sol?
- Ja, det komme mye an på hvor du bor det, sa reisekonsulenten.
- Eg bor på Jørpeland, svarte glupingen.

• •

Et par karer kom i snakk, og den ene sa:
- Jeg har arbeidet for den samme sjefen i snart 25 år.
-Det har jeg også, svarte den andre. - Vi har sølvbryllup i neste uke.

• •

Å lytte - For å lytte må man være i stand til å holde munn av og til...G.K. Chesterson

• •

Handling - Å tenke uten å handle, er latskap...Winston Churchill

• •

Vinnerne - Det er gjennomforingen. ikke planene, som skiller vinnerne fra taperne... Åge Korsvold

• •

Å prioritere - Ta gjerne det du gruer mest for aller forst. De mer lystbetonte oppgavene får du som regel gjort noe med i alle fall... Kerry Gleeson

• •

Viktigst Prøv ikke å bli vellykket, prov heller å bli et verdifullt menneske... Albert Einstein

• •

Ikke flertall Det finnes ikke flertall og mindretall i moralen. Bare det som er rett.... Jacob Jervell

• •

Flaks Det er vel litt flaks at mange av oss har det så godt som vi har det. Dette bor vi ikke ta for gitt. Det er mange faser i livet. Ikke alle er like lette å takle. Derfor er det viktig å bli flinkere til å passe på hverandre, ha øye for kolleger og venner som er inne i en skranglete periode.

• •

Herre
Herre, du vet bedre enn jeg at jeg begynner å bli gammel. Fri meg fra den uvane at jeg må si noe ved en hver anledning.
Frels meg fra lysten til alltid å skulle ordne opp i andres affærer.
La meg ta vanskelighetene alvorlig uten å bli tungsindig, være hjelpsom uten å dominere.
Det er jo synd ikke å bruke min store livserfaring, men som du vet, Herre, trenger jeg å ha noen venner igjen til slutt.
Stopp meg når jeg kommer med lange uttalelser, fulle av detaljer.
Gi mine tanker vinger så jeg kan komme til poenget.
Jeg tør ikke håpe på at du kan gi meg bedre hukommelse, men at jeg kan bli mere føyelig, så jeg ikke er så påståelig når min hukommelse kolliderer med andres.
La meg ikke glemme den viktige læresetningen at selv jeg kan ta feil av og til.
Gjør meg litt snill og hyggelig.
Gi meg evnen til å se de gode sider ved mine medmennesker.
Og, Herre, gi meg den nådegave å kunne si det til dem!
Amen!
Ukjent oppr.

Tilbake til startsiden